loader

פרסומים אחרונים

08/04/2014

Description Needed

דע את המידע

בדיקת הבקרות במערכות מידע במסגרת ה-ISOX: מה צריך לבדוק, על מה יש לדווח וכיצד יש לעקוב אחר תיקון הליקויים.

23/04/2014

החשיבות של תוכנית למניעת שחיתות בחברות עסקיות

בשנים האחרונות הולך וגובר בעולם הצורך להתמודד באופן יעיל יותר עם תופעת השחיתות והשוחד בעסקאות בינלאומיות...התפיסה העומדת מאחורי החלטה זו היא שמחויבות והתגייסות של כל אחת מהמדינות החברות, לפעול במשותף למיגור השוחד והשחיתות, הן המפתח להצלחתו של המאבק ליצירתו של אקלים בינלאומי נקי משחיתות.