loader

פרסומים אחרונים

16/03/2015

Description Needed

רוב הגנבים מגיעים מקומת ההנהלה

67% ממקרי המעילות בחברות מבוצעים בידי עובדים בכירים, ובמרבית המקרים היקף ההונאה הוא יותר ממיליון שקלים - כך עולה מסקר של 100 חברות ישראליות שבוצעו בהן מעילות ב-2014. אימוץ לקוי של ממשל תאגידי מקל על פעולתם של מפרי האמון

11/03/2015

Description Needed

ישנן בנות. אבל לא מספיק

המחקר שפרסמה פירמת רואי החשבון פאהן קנה ושות' - Grant Thornton ישראל, חושף נתונים חדשים על שילוב נשים בעמדות בכירות במגזר העסקי ברחבי העולם. לדברי רו"ח אביבית בן ציון, שותפה בפירמה, נשים אמנם מחזיקות ב-22% מהעמדות הניהוליות הבכירות בממוצע עולמי, אך הן ממשיכות להתרכז בתפקידים של תמיכה בהנהלה יותר מאשר בתפקידי הנהגה בליבת הפעילות של העסק.

05/03/2015

Description Needed

"אכיפת האמנה למניעת שוחד עסקי במדינות זרות אינה בפוקוס של המשטרה"

ישראל חתומה מ-2009 על אמנת ה-OECD המחייבת להעניש יצואנים המשלמים שוחד במדינות זרות לקידום עסקיהם. לדברי רו"ח גינוסר, "השוחד קיים בכל מקום בעולם והוא רעה חולה. יש מדינות שבהם השוחד מהווה חלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית. ההטמעה של האמנה בארץ אמנם לוקחת זמן, אך בפועל נדמה כי ישראל מתקשה ליישמה". לטענתו, הקושי העיקרי הוא היעדר אכיפה מתאימה וההעמדה לדין של המעורבים בשוחד: "הדעה הרווחת בקרב מנהלים בישראל היא שלא ניתן לעשות עסקים בחלקים ניכרים בעולם ללא מתן שוחד"