loader

פרסומים אחרונים

14/07/2015

Description Needed

7 סיבות לכך שמחירי הדירות לא ירדו בטווח הקרוב

רו"ח יזהר קנה שותף מנהל ממשרדנו וסגן נשיא לשכת רואי החשבון וג'ק בלנגה עורך דין ורואה חשבון, חבר בועד המרכזי של לשכת רואי חשבון מציגים בדה מרקר 7 סיבות לכך שמחירי הדירות לא צפויים לרדת בטווח הקרוב. פורסם בדה מרקר 12.7.2015