loader

פרסומים אחרונים

22/09/2014

Description Needed

עם הפנים לעתיד

מגמות עתידיות ועכשוויות בביקורת פנימית: ממצאי סקר בינלאומי והמצב בארץ.

22/09/2014

Description Needed

חברות ישראליות מגייסות בשנה כמיליארד ש"ח מתמריצים ממשלתיים בינלאומיים למו"פ

בכל שנה מגישות חברות ישראליות כ-250 הצעות לפרויקטי מו"פ בינלאומיים, מרביתם מתחום ה-ICT, אמר דרור יגר, מנהל מחלקת התמריצים של פירמת רואי החשבון פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel. המימון הממשלתי לאותם פרויקטים מגיע ל-45%.