loader

פרסומים אחרונים

15/07/2014

Description Needed

ארגון מחדש

פסק דין העליון שקבע באופן סופי כי מנהלים אינם יכולים להתבטא נגד התאגדות עובדיהם, משנה במעט את משוואת הכוח בין עובדים להנהלות. איך צריכים הארגונים שאין בהם ועד, להיערך ליום שבו ייכנס נציג העובדים למשרד המנהל.

10/07/2014

Description Needed

כיצד תהפוך הבורסה לאטרקטיבית יותר עבור גיוסי הון בהייטק?

בעקבות הטענה כי גיוס הון מהציבור באמצעות הבורסה בישראל לא אטרקטיבי לחברות הייטק צעירות, כינס מגזין “אחד העם” בכירים בשוק ההון המקומי ל”שולחן עגול” בנושא השינויים הנדרשים בשוק ההון המקומי. נקודה למחשבה: "מורה באריזונה נהנתה מהאקזיט של waze יותר ממורה בישראל המפקידה את כספי הפנסיה שלה פה בבנק ישראלי".