loader

פרסומים אחרונים

27/08/2014

Description Needed

מצפצפים על העובדים ועל החוק

שכר חלקי, חישוב מופחת של ימי חופשה, אי תגמול עבור עבודה בשעות נוספות והעסקה בשבתות ובחגים ללא שכר מוגדל, הם מנת חלקם של עובדי הקבלן בתחומי הניקיון, האבטחה והשמירה, ההסעדה והמסחר.

19/08/2014

Description Needed

הגברת האכיפה: עלייה בהיקף ההפרות בהעסקת עובדי קבלן

מסקר שנערך בקרב חברות קבלן עולה כי אף שהחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה נכנס לתוקפו - "בעיית האפליה לרעה של עובדי הקבלן עדיין קיימת". לפי משרד הכלכלה, מאז יוני 2013 הוטלו קנסות בהיקף של 3.2 מיליון שקל נגד חברות שמירה וניקיון שמנעו מעובדיהן תשלומים.